Hud suresi 6. Hûd Sûresi Yusuf Ali (English) Meali


|2|3| 16.06.2022

Hud Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Arapça Okunuşu


HUD SURESİ


Sûre Hakkında Hûd sûresi, 123 yüzyirmiüç âyet olup 12, 17 ve 114. Yunus sûresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve Hz. Hûd'dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lût,...

Hûd sûresinin Türkçe okunuşu

Mushaf tertîbine göre 11, nüzûl sırasına göre 52. Nuzül Mushaftaki sıralamada on birinci, iniş sırasına göre elli ikinci sûredir. Yûnus sûresinden sonra, Yûsuf sûresinden önce Mekke döneminin son bir yılı içinde nâzil olmuştur. Bunu misallendirmek üzere Hz. Mûsâ gibi peygam­berlerin kıssaları, Yûnus sûresine göre daha geniş bir çerçevede anlatılmaktadır. Fazileti Allah Resûlü s. Çünkü bu sûrelerde fevkalade tesirli bir üslûp­la önceki peygamberlerin tevhid mücadelesinden kesitler sunulmakta, kalpleri derinden sarsan kıyamet sahneleri tasvir edilmektedir. Allah, her canlının anne karnından başlayıp devam eden hayat yolculuğunun her basamağında uğrayacağı menzili, orada kalacağı süreyi...

Kur'an Tercümesi: Hud Suresi

Hûd Sûresi 3: " And to preach thus´Seek ye the forgiveness of your Lord, and turn to Him in repentance; that He may grant you enjoyment, good and truefor a term appointed, and bestow His abounding grace on all who abound in merit! But if ye turn away, then I fear for you the penalty of a great day: Hûd Sûresi 7: He it is Who created the heavens and the earth in six Days - and Hud suresi 6 Throne was over the Waters - that He might try...

Kuran Tefsiri

Hud Suresi kaçıncı sayfada? Hud Suresi kaçıncı cüzde? Hud Suresi kaç ayet? Hud Suresi toplam 123 ayettir. Yunus sûresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. Bu sana indirilenhikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Şüphesiz ki ben, onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tevbe etmeniz için indirildi. Eğer bu emrolunanları yaparsanızAllah sizi, tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz, ben...

Hud suresi 6. ayet

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve herşeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer bölüm bölüm açıklanmış bir Kitap'tır ki: 2. Gerçekten Ben, sizi O'nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim; 3. O da sizi, adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta fayda ile metalandırsın ve her ihsan sahibine kendi ihsanını versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten Ben, sizin için büyük bir günün azabından korkarım. O, herşeye güç hud suresi 6. Yine Haberiniz olsun; onlar, örtülerine büründükleri zaman, O, gizli tuttuklarını da, açığa...

A'râf Suresi Türkçe Meali

Cüz 12, Sayfa 221, Hud Suresi Ayetler: 6-12 Elmalılı 11:6 - Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Elmalılı 11:7 - O, öyle bir Allah'dır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı. Arşı da su üstündeydi. Onlara "öldükten sonra tekrar dirileceksiniz" dersen, o kâfirler de kesinlikle sana: " Bu apaçık bir sihirden başka birşey değildir. Elmalılı 11:8 - Ve eğer bunlardan bir hud suresi 6...

Hud Suresi Türkçe Meali

Hûd sûresi Mekke'de inmiştir. İslaimn temel inançlarına, "Tevhid, ri-sâlet, Öldükten sonra dirilme ve hesaba" ağırlık verir. Hatice'nin vefatından sonra geçirdiği o zor dö­nemde müşriklerden eziyet görüyordu. Sabır ve sebat hususunda kendinden önceki peygamberlere uyması için, âyetler ona, peygamber kardeşlerinin başlarına gelen çeşitli belâ ve musibetleri anlatmak üzere iniyordu. Bu mübarek sûre, âyetleri muhkem kılınmış ve kendisine herhangi bir bozukluk ve çelişkinin gelemeyeceği Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini gös­tererek başlar. Çünkü Kur'an, kulların yararına olan şeylerden hiçbirisi ken­disine gizli kalmayan, herşeyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah'ın indir­diği bir kitaptır. Bundan sonra, aklî...

Hûd Suresi Türkçe Meali

Adnan Oktar'ın Kahramanmaraş Aksu TV'deki canlı röportajı 13 Aralık 2010 Adnan Oktar: Hud Suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın hud suresi 6. Bak, yobaz takımı iyi dinlesin. Münafıklar da iyi dinlesin. Demek ki ima yollu, kapalı bir hüküm, helal, haram yok. Münafıklara göre nasıl var? İmayla helal, haram olmaz. Net, açık hüküm gerekir. Ne diyor Cenab-ı Allah? Münafığa, müşriğe sordun mu ne diyor? Üçkâğıtçı, hud suresi 6 bazı hocaların hurafelerine kanmayın. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten Ben, sizin için büyük bir günün azabından korkarım. O, her şeye güç yetirendir. Haberiniz olsun; gerçekten...

Hûd Suresi 6. ayeti ve meali

Sûre Hakkında A'râf sûresi Mekke'de inmiş hud suresi 6, 206 ikiyüzaltı âyettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lâm Mîm Sâd. Bu, sana, kendisiyle insanları uyarman için ve mü'minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Hicr sûresi, âyet, 97; Kehf sûresi, âyet, 5,6; Hûd sûresi, âyet, 12. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! Nice memleketleri helâk ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken, yahut gündüz istirahat hâlinde iken gelmişti....

Cüz 12, Sayfa 221, Hud Suresi Ayetler: 6

İşte böyle kişiler mesajıma güveniyor ama cemaatlerden her kim ona güvenmezse, onun varacağı yer ateştir. Bu konuda hiçbir şüphen hud suresi 6. Tanrı'nın adını kullanarak yalan uyduranlardan daha suçlu hud suresi 6 olabilir! Bakın Tanrı, insanları onun mesajına uymaması için oyalayan ve onu sapkınlık olarak göstermeye çalışan ve diriliş sonrası hayatın gerçekleşeceğine güvenmeyen böyle suçluları dışlayacak. Nuh şöyle dedi: "Ey halkım, bakın Tanrı beni aydınlatmış ve bana mesajını göndermişse ve siz de bunu görmezlikten geliyorsanız, istemediğiniz halde sizi zorlayacak halim yok. Ey halkım, buna karşı sizden hiçbir menfaat beklemiyorum. Güvenmiş...

Hûd Suresi 6. Ayet

Sitemizde 78 farklı hocanın meali ve ayetler hakkında tefsir ve yorumları bulunmaktadır. Ve eğer geri dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Böylece elbiselerini perde örtü yapmıyorlar mı? Allah, onların gizledikleri şeyleri ve açıkladıkları şeyleri bilir. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir. Ve onun karar kıldığı kaldığı yeri ve onun emanet geçici durduğu yeri bilir. Onlara azap geldiği gün, onlardan uzaklaştırılacak değil. Onunla alay etmiş oldukları şey, onları kuşattı ihata etti. Ve insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra onu ondan hud suresi 6 alsak, muhakkak ki...

Hud suresi 56. ayet

Hûd sûresi 6. ayetin okunuşu ve anlamı, 11:6 meali


25.06.2022Bromelain faydaları
23.06.2022Komik ramazan bayramı mesajları
31.05.2022Prozac 20 mg fiyat
23.06.2022Beni kendinden kurtar mp3 indir
30.05.2022Örümcek adam doğum günü konsepti
15.06.2022Martı motor kiralama
02.06.2022Çeyizlik tığ işi patik modelleri
17.06.2022Mada adası